Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: voorwaarden

Algemene Site voorwaarden

Op de online diensten zijn de voorwaarden van toepassing die voor de afname van de desbetreffende diensten of producten gelden met inachtneming van hetgeen gesteld is onder de Privacyverklaring.

Het aan een gebruiker ter beschikking gesteld klantnummer en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. De gebruiker van de online diensten verbindt zich ertoe alles te doen om de geheimhouding van klantnummer en wachtwoord te verzekeren. De gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van het klantnummer en/of het wachtwoord, dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden, onmiddellijk na ontdekking aan Ennatuurlijk te melden. Ennatuurlijk is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van het klantnummer en wachtwoord door derden, tenzij Ennatuurlijk toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgvuldigheidsverplichtingen jegens de gebruiker.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals wijziging van het e-mailadres en andere wijzigingen die voor Ennatuurlijk van belang zijn voor het kunnen aanbieden van de online diensten.
Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds, en de administratie van Ennatuurlijk anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van Ennatuurlijk, tenzij de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image