Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: tilburg

Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag


Teken overeenkomst voor lagere kosten

Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing gevonden voor de onenigheid over de periodieke aansluitbijdrage en rentabiliteitsbijdrage. In 2015 is Stichting Reeshofwarmte hierover een rechtszaak gestart tegen Ennatuurlijk. Omdat het lang leek te gaan duren voordat er een uitspraak kwam in de rechtszaak zijn de partijen met bemiddeling van gemeente Tilburg opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Zo hebben Stichting Reeshofwarmte en Ennatuurlijk in goed overleg een oplossing bereikt.

Op 13 september 2016 hebben Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte deze oplossing ter goedkeuring voorgelegd aan de Tilburgse klanten van Ennatuurlijk. Als minstens 70% van de klanten in Tilburg hier op 1 november 2016 mee zou hebben ingestemd, dan zou de oplossing doorgaan. Bijna 80% van de Tilburgse klanten van Ennatuurlijk heeft de overeenkomst getekend. Daarmee gaat de oplossing dus door.

Coulanceregeling

Voor Tilburgse klanten die de overeenkomst niet voor 1 november 2016 hebben ondertekend – maar deze nog wel graag willen ondertekenen – en daar een goede reden voor hebben, past Ennatuurlijk een coulanceregeling toe. De overeenkomst wordt niet met terugwerkende kracht aangeboden, maar gaat in zodra wij deze getekend retour hebben ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Ennatuurlijk via telefoonnummer 085 - 273 4567. 

Waar tekent u voor?

U krijgt een afbouwregeling op de aansluitbijdrage aangeboden. Daarnaast krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om hun woning te laten afsluiten van het warmtenet en een aanbod voor groene stroom via Greenchoice. De vaste kosten voor warmte gaan met deze oplossing flink omlaag. Om gebruik te maken van deze regeling, hebben we u gevraagd een individuele overeenkomst te tekenen en naar Ennatuurlijk te sturen. Door de overeenkomst te ondertekenen, accepteert u de afbouwregeling en (voor huiseigenaren) de mogelijkheid tot afsluiten zoals deze zijn afgesproken met Stichting Reeshofwarmte. Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren Ennatuurlijk en de klant aan elkaar dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben voor wat betreft deze tariefcomponenten en dat de afspraken in deze overeenkomst gelden. U doet afstand van het recht om de tariefcomponenten “periodieke aansluitbijdrage” en “rentabiliteitsbijdrage” ter discussie te stellen. De overeenkomst gaat in zodra wij deze ondertekend retour hebben ontvangen.

Afbouwregeling

Nu betaalt u € 153,77 per jaar periodieke aansluitbijdrage (incl. BTW). Het plan is dat Ennatuurlijk de periodieke aansluitbijdrage in drie jaar tijd tot nul euro zal afbouwen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Ennatuurlijk via telefoonnummer 085 - 273 4567.

Mogelijkheid tot afsluiten van het warmtenet voor huiseigenaren

Omdat u geen gasgestookte CV ketel in uw woning heeft, maar uw warmte afneemt van het warmtenet in Tilburg draagt u bij aan een beter milieu. Tot nu toe was het juridisch niet mogelijk voor huiseigenaren om afgesloten te worden van het warmtenet in Tilburg. Met Stichting Reeshofwarmte en de gemeente is nu overeengekomen, dat huiseigenaren in Tilburg deze mogelijkheid wel krijgen als zij kiezen voor een alternatief dat minstens zo duurzaam is als het warmtenet, zoals een warmtepomp. Ennatuurlijk zal dan meewerken aan een afsluiting van het warmtenet.

Aanbod voor groene stroom

Klanten van Ennatuurlijk krijgen een aanbod voor groene stroom via Greenchoice. Ze profiteren daarbij van een korting van € 53 per jaar op de warmtefactuur van Ennatuurlijk.

Warmtenetten voor een duurzamer Nederland

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de overgang van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar volledig duurzame energiebronnen. Een overgang die we niet in een keer kunnen maken, maar waarin we stappen zetten, die steeds weer duurzamer zijn. Zo dragen we bij aan verdere verduurzaming van Nederland.

Wilt u meer weten?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ennatuurlijk 085 - 273 4567. Bekijk hier ook vragen en antwoorden.

De informatie op deze webpagina is voor klanten van Ennatuurlijk in Tilburg. 

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image