Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: vragen & antwoorden - warmtemeter

Veelgestelde vragen

Algemene uitleg en voordelen
FAQ arrow image

Woningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk beschikken over een warmtemeter welke op geringe afstand kan worden uitgelezen door medewerkers van het meetbedrijf. Vroeger kwam de meteropnemer aan huis en nam de gegevens op, of kregen bewoners een meteropnamekaart om de meterstand op te nemen. Feitelijk is dit een moderne manier van meter-opnemen, efficiënt en eenvoudig. Deze werkwijze heeft voor u als klant diverse voordelen:

• uw voorschot kan nauwkeurig worden vastgesteld;

• u ontvangt jaarlijks een correcte jaarafrekening gebaseerd op daadwerkelijke meterstanden;

• bij afwijkend verbruik kunt u op advies van Ennatuurlijk tussentijds uw voorschot aanpassen, zodat u bij uw jaarafrekening niet voor verrassingen komt te staan;

• u hoeft niet jaarlijks een meteropnemer van Ennatuurlijk toegang te verlenen tot uw woning;

• het is gemakkelijk dat u niet jaarlijks zelf uw meterstanden hoeft door te geven.

Wat is een RF-module?
FAQ arrow image

Een RF-module is een radio frequency module die fungeert als een op aanroep beschikbare zender van meterstanden en is gemonteerd in de meter. Door deze module is het mogelijk om de meter met speciale apparatuur op geringe afstand (< 200 meter) aan te roepen. Pas op het moment dat wij in de omgeving van de RF-module komen wordt contact gemaakt met de warmtemeter en wordt de meterstand uitgelezen.

Kunnen anderen de warmtemeter uitlezen?
FAQ arrow image

Nee. De warmtemeter is beveiligd, waardoor dit niet mogelijk is.

Hoe vaak leest Ennatuurlijk mijn meterstanden uit?
FAQ arrow image

Ennatuurlijk leest uw meterstanden tenminste eenmaal per jaar uit. Dit doen wij ongeveer één maand voordat u uw jaarafrekening ontvangt. De meterstanden die wij hebben uitgelezen kunt u ook inzien via Mijn Warmte.

Hoe weet ik dat jullie een correcte meterstand uitlezen?
FAQ arrow image

U kunt dit zelf jaarlijks controleren wanneer u de jaarafrekening ontvangt. De meterstand die u op de jaarafrekening aantreft is in de meeste gevallen maximaal één maand daarvoor opgenomen. Door deze te vergelijken met uw huidige meterstand, behoudt u zelf de controle.

Waarom krijg ik het verzoek zelf mijn meterstand door te geven?
FAQ arrow image

In het bijzondere geval dat wij geen meterstanden hebben uitgelezen, vragen wij u zelf de meterstand aan ons door te geven. Zo kunnen wij u een jaarafrekening factureren met een daadwerkelijke meterstand en hoeven wij geen meterstanden te berekenen.

Is er stralingsgevaar?
FAQ arrow image

Nee. De warmtemeter voldoet aan de internationale voorschriften en specificaties met betrekking tot elektromagnetische straling. De straling is onschadelijk en vergelijkbaar met bijvoorbeeld een babyfoon of een afstandsbediening voor de televisie.

Kan de RF-module storing aan mijn elektrische apparatuur veroorzaken?
FAQ arrow image

Nee.

Is de RF-module een slimme meter?
FAQ arrow image

Nee. De RF meter is geen zogenoemde ‘slimme meter’ die meterstanden automatisch en continue op (verre) afstand kan registreren en waarmee een tweerichtingsverkeer mogelijk is tussen uw meter en de energieleverancier. Slimme meters bezitten meer technische mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om op afstand in de installatie te schakelen. De meterstanden worden bij een slimme meter veel vaker opgeslagen dan de meter met RF-module.

Wat kan een 'slimme warmtemeter' dat een warmtemeter met RF niet kan?
FAQ arrow image

De RF meter is een gewone meter die meterstanden kan aflezen als wij in de buurt (afhankelijk van de omgevingsbebouwing) van de meter zijn. Wij kunnen de meterstand alleen vastleggen op het moment van meten. Bij een slimme meter worden meterstanden automatisch geregistreerd en is een tweerichtingsverkeer mogelijk tussen uw meter en de energieleverancier. Slimme meters bezitten meer technische mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kwartier- en uurregistratie. De RF-module leest alleen de actuele meterstand op.

Kan ik de RF-module op basis van de warmtewet laten verwijderen?
FAQ arrow image

Nee. Het verwijderen van een reeds geïnstalleerde RF-module uit de warmtemeter van Ennatuurlijk is niet mogelijk. De Warmtewet stelt de verbruiker in de gelegenheid een op afstand uitleesbare meter te weigeren wanneer plaatsing daarvan wordt aangeboden. Deze gelegenheid doet zich voor vanaf het moment dat de Warmtewet in werking is getreden bij het plaatsen van nieuwe warmtemeters. Heeft u eenmaal een op afstand uitleesbare meter in uw woning geïnstalleerd dan kunt u wel verzoeken het uitlezen op afstand te staken.

Indien u ondanks alle voordelen van de RF-module, wenst dat wij uw meter niet op afstand uitlezen dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen uw meterstand dan niet meer op afstand uitlezen.

Hoe controleer ik of mijn warmtemeter goed functioneert?
FAQ arrow image

U kunt het idee hebben dat uw warmtemeter niet goed functioneert omdat uw verbruik hoger is dan verwacht. U kunt meer inzicht krijgen in uw verbruik door wekelijk of maandelijks uw warmtestand te noteren. Wanneer het verbruik meer dan 20% hoger ligt dan uw laatste jaarafrekening, is het verstandig om te testen of uw warmtemeter goed functioneert. Klik hier om de test uit te voeren.

Kan ik mijn warmtemeter laten controleren?
FAQ arrow image

U kunt een metercontrole aanvragen op basis van ‘kosten van ongelijk’. Indien uit de controle blijkt dat er geen defect is aan uw warmtemeter, zijn de kosten voor uw rekening. Het tarief voor controle is € 55 per uur (excl. BTW).

Een controle duurt twee uur. De kosten voor een metercontrole bedragen dus € 110 (excl. BTW). Wanneer de warmtemeter inderdaad niet goed functioneert, vergoeden wij deze kosten. Tevens zullen wij dan een correctie maken op het bij u in rekening gebrachte verbruik op basis van de gevonden afwijking.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image