Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: vragen & antwoorden - compensatie storing

Veelgestelde vragen

Hoe ziet de compensatieregeling eruit?
FAQ arrow image

De compensatieregeling van Ennatuurlijk B.V. is conform de model compensatieregeling zoals door Energie-Nederland is opgesteld. Klik hier voor de volledige compensatieregeling.

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?
FAQ arrow image

U heeft recht op een vergoeding als er sprake is van een onvoorziene onderbreking die leidt tot onvoldoende of geen levering van warmte, langer dan 4 uur.
 

De vergoeding is niet van toepassing, als er sprake is van:

  • vooraf geplande onderhoudswerkzaamheden (waarbij u bent geïnformeerd door ons);
  • geen of onvoldoende warmtelevering door de betreffende warmteproducent of opwekeenheid die aan het warmtenet levert, waardoor Ennatuurlijk niet in staat is om te leveren;
  • een storing in het elektriciteitsnet als oorzaak van de onderbreking van de warmtelevering;
  • een storing aan de warmte afleverset, waaronder de warmtewisselaar en de meter;
  • een storing in uw binnen installatie;
  • een natuurramp, sabotage of terrorisme.
Wat houdt de vergoeding in?
FAQ arrow image

U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan 4 uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

U krijgt € 35 bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, hebt u recht op een extra bedrag van € 20. Ennatuurlijk moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.

Geldt de vergoeding voor alle aansluitingen?
FAQ arrow image

De vergoeding is van toepassing als u een aansluiting heeft die kleiner of gelijk aan 100 kW is, dat zijn over het algemeen de huishoudelijke- en klein zakelijke aansluitingen.
 

Wanneer is de aanvang van de ernstige onderbreking?
FAQ arrow image

De genoemde termijn van 4 uur vangt voor alle door de onderbreking van de warmtelevering getroffen verbruikers aan op het moment dat de warmteleverancier de eerste melding van een onderbreking ontvangt, die -op basis van deze compensatieregeling- voor compensatie in aanmerking komt, of -indien dat eerder is- het moment van vaststelling van de onderbreking door de warmteleverancier. 

Wanneer eindigt de termijn van ernstige onderbreking?
FAQ arrow image

Dit is het moment dat de warmtelevering voor de door de onderbreking van de warmtelevering getroffen verbruikers is hersteld. 

Dien ik zelf contact op te nemen met Ennatuurlijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding?
FAQ arrow image

Nee, u hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen. De Warmtewet verplicht Ennatuurlijk alle storingen te registreren. Indien u recht heeft op een vergoeding krijgt u automatisch bericht van ons.

Wanneer krijg ik bericht van Ennatuurlijk over de vergoeding?
FAQ arrow image

Als u recht heeft op een vergoeding dan maken wij deze (indien mogelijk) automatisch aan u over.

U ontvangt deze uiterlijk binnen 6 maanden na het herstel van de onderbreking, zoals de Warmtewet aangeeft. Wij streven er uiteraard naar om dit eerder te doen.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image