Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: tarieven & betalen - warmtewet

Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is een initiatief van de Tweede Kamer. Gebruikers van warmte hebben vanwege het lokale karakter van warmtelevering geen vrije keuze van warmteleverancier. De Warmtewet is bedoeld om gebruikers van warmte te beschermen, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen, en een goede service krijgen.

De Warmtewet geldt voor alle gebruikers van stadsverwarming in Nederland met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt. Dat zijn alle particulieren en daarnaast de meeste klein zakelijke afnemers.

De Warmtewet op hoofdlijnen

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de Warmtewet wordt nageleefd, stelt jaarlijks op basis van het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ de maximumtarie¬ven vast en houdt toezicht op de rendementen van de warmteleveranciers.
  • Het warmtetarief blijft gebaseerd op het ‘niet-meer-dan-anders-principe’ en daarmee bent u door de wet beschermd tegen hogere prijzen dan verwarming op basis van aardgas.
  • U ontvangt elke maand een voorschotnota en eenmaal per jaar een jaarafrekening. De factuur is opge¬bouwd uit vastrecht en warmteverbruik (en eventuele overige kosten).
  • De Warmtewet bepaalt leveringszekerheid: klanten met stadswarmte krijgen gegarandeerd warmte.
  • Indien onverhoopt de levering van warmte als gevolg van een ernstige, onvoorziene storing in het netwerk langer dan 4 uur wordt onderbroken, heeft u mogelijk recht op een compensatie (deze is wettelijk vastgesteld op € 35 vermeerderd met € 20 voor elke 4 uur dat de onderbreking langer dan 8 uur duurt). Indien u voor compensatie in aanmerking komt, wordt dit automatisch binnen 6 maanden aan u uitgekeerd. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Warmte onderbrekingen als gevolg van vooraf aangekondigde werkzaamheden of als gevolg van storingen in de afleverset of binnen installatie komen niet voor com¬pensatie in aanmerking. Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de warmteleveranciers zijn op de nieuwe Warmtewet aangepast en zijn ook op 1 januari 2014 in werking getreden. Brancheorganisatie Energie-Nederland heeft hierover overleg gevoerd met de Consumentenbond.

Hier vindt u onze ‘Algemene voorwaarden voor de levering van warmte’.

De warmte afleverset

De warmte afleverset (ook wel ‘warmte-unit’ genoemd) in uw woning of pand zorgt voor voldoende doorstroming van het stadsverwarmingwater naar de centrale ver-warmingsinstallatie. Indien van toepassing zorgt de warmte afleverset ook voor uw warm tapwater.

Een deel van de warmte afleversets is al in eigendom van Ennatuurlijk en wordt aan de gebruikers verhuurd. Uit veiligheidsoverwegingen is in de Warmtewet opgenomen dat in de toekomst alle warmte afleversets in eigendom van de warmteleverancier moeten komen. Zodra een warmte afleverset aan vervanging toe is, dient u dit te melden aan Ennatuurlijk. Wij zullen vervolgens de oude warmte afleverset verwijderen en een nieuw exemplaar in uw woning of pand plaatsen en aan u verhuren.

De voordelen hiervan voor u:

  • Ennatuurlijk verhelpt storingen, zonder monteur-en materiaalkosten;
  • Ennatuurlijk verzorgt de service en het onderhoud;
  • Ennatuurlijk vervangt de afleverset bij een niet-repareerbare storing of bij het einde van de technische levensduur voor een nieuw exemplaar.
     
Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image