Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: storingen - werkzaamheden


Voor Ennatuurlijk staat een betrouwbare en duurzame warmtelevering voorop.
Om deze reden zijn wij continu bezig de staat van onze netten en installaties te monitoren en te verbeteren. We streven ernaar om de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden tot een minimum te beperken.

Onderstaand treft u een overzicht van de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden:

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Helmond

Rivierensingel/Biesbosch
In verband met herstelwerkzaamheden aan een lekkage in de warmteleiding op de hoek van de Rivierensingel/Biesbosch te Helmond ligt hier een werkput open. Wij hebben deze afgezet met hekken. Er is tevens een verkeersplan actief. De oorspronkelijke lekkage van de aanvoerleiding is gerepareerd, maar vanwege de lekkage is er schade opgetreden aan de isolatie van de retourleiding. De verwachting is dat tot en met vrijdag 24 februari het verkeersplan actief is om de reparatie mogelijk te maken. De werkzaamheden hebben geen gevolg voor de warmtelevering. Onze excuses voor het mogelijk ongemak.  

Breda

Walpad
Vanwege werkzaamheden voor het herstel van een lekkage aan het Walpad is de Waltunnel en is het Walpad ter hoogte van de Waltunnel afgesloten. Op 20 maart is begonnen met de herstelwerkzaamheden. De duur van de werkzaamheden is nog onbekend. Zodra hierover meer bekend is volgt hier meer informatie over.

Heusdenhout
Ennatuurlijk is bezig met het vervangen van het leidingwerk in de wijk de Heusdenhout.
Heb je vragen over de werkzaamheden?
Op Facebook kan je het hele proces volgen. En elke woensdag kunt u terecht van 13.00 tot 15.00 uur bij het spreekuur in de keten van BAM aan Heusdenhoutsestraat 15, bij projectleider de heer Leon Mertens.

De Donk (winkel centrum)
Er is een lekkage geconstateerd, hier is een tijdelijk een lekbeugel geplaatst De leidingen worden vervangen binnen Project Moerenpad.

MoerenpadMoerenpad
Ennatuurlijk is gestart met het project ‘Vervangen Warmtetransportnet Moerenpad Breda’, de aanleg van een duurzaam 1,6 kilometer lang warmtetransportnet vanaf de Emerparklaan via de Donk naar het fietspad de Moerenpad en de Raaimoeren.

De oudste leidingdelen zijn inmiddels ruim dertig jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur.
Deze nieuwe warmtetransportleiding dient ter vervanging van het bestaande warmte transportnet in het Moerenpad.

Veolia Energie Netwerken is de directievoerder van dit project, waarbij Nijkamp Aanneming de aanleg van het nieuwe warmtenet bewerkstelligt.

Omdat het nieuwe warmtenet door stedelijk gebied loopt, is zorgvuldig en in overleg met de gemeente Breda en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het net moet zijn. Dit om overlast en het niet kunnen leveren van warmte zoveel mogelijk te beperken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Het leidingtracé in uw omgeving loopt via de Emerparklaan door naar de Donk. Vanuit de Donk gaat het warmtenet meerdere kanten uit middels aftakkingen, zoals hiernaast op de afbeelding is weergegeven. Op Maandag 18 juli 2016 starten de werkzaamheden. Om deze leidingen te kunnen aanleggen zullen er graafwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Overlast hiervan is onvermijdelijk, ook zult u merken dat er veel transportbewegingen zijn tijdens de aanleg van dit nieuwe warmtenet.

Hinder
Overlast is onvermijdelijk om het werk veilig uit te kunnen voeren. We vragen uw begrip hiervoor. We proberen de hinder voor u als omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.
Daar waar nodig worden verschillende wegen afgesloten en worden er omleidingsroutes ter beschikking gesteld. Ook is het mogelijk dat bussen andere routes rijden en haltes tijdelijk vervallen. Kijk zo nodig voor de actuele reisinformatie op www.arriva.nl.
Tevens kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om uw afvalcontainer op de gebruikelijke plaats aan te bieden. Wij zullen u dan in samenwerking met de Afvalservice Breda tijdig informeren.

Communicatie
Bij calamiteiten kunt u het volgende nummer bellen 06-81879629.
Tevens zal er een facebookpagina “Vervangen stadsverwarming Moerenpad Breda” geopend worden om alle omwonenden snel en makkelijk te kunnen bereiken. Op de pagina komt alle belangrijke informatie te staan m.b.t. de werkzaamheden en omleidingen.
De uitvoerder van Nijkamp Aanneming zal elke woensdag van 13:00 tot 15:00 uur beschikbaar zijn voor al uw vragen of opmerkingen m.b.t. dit project. De uitvoerder zal te vinden zijn bij de directiekeet aan de Somerweide.

Gemeente Breda
Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op via het volgende telefoonnummer: 14 076.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image