Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: storingen - schadeclaim

Heeft u schade door een storing of werkzaamheden ondervonden?

Conform de afspraak van verzekeraars in Nederland, verzoeken wij de door u geclaimde geleden schade te verhalen via uw eigen inboedel- en/of opstalverzekering. Daarmee ontvangt u over het algemeen een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde en niet op basis van dagwaarde, waartoe wij gehouden zijn bij een aansprakelijkheidsstelling.

In het bijzondere geval dat uw schadeverzekeraar niet tot uitkering overgaat, kunt u zich alsnog tot ons wenden. In dat geval verzoeken wij u een schriftelijke mededeling, voorzien van argumenten van uw verzekeraar dat zij deze schade niet in behandeling wensen te nemen, naar ons toe te sturen per e-mail naar klantenservice@ennatuurlijk.nl of per post naar Postbus 371, 5680 AJ Best.

Daarnaast, om tot een goede bepaling van de schade te kunnen komen, verzoeken wij u de volgende gegevens te verzamelen:

  1. zo mogelijk foto’s van de ontstane schade;
  2. een gedetailleerde beschrijving van de beschadigde eigendommen, indien mogelijk met opgaaf van nieuwwaarde, jaar van aanschaf, oorspronkelijke aanschafwaarde en aankoopnota‘s;
  3. zo mogelijk een opgave van de kosten voor de vervanging dan wel herstel van de beschadigde goederen.
     
Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image