Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: over warmte - temperaturen

Temperaturen

Ennatuurlijk streeft naar een zo hoog mogelijk comfort voor haar klanten.

Onderstaand treft u informatie met betrekking tot de minimum- en maximumtemperatuur van de warmtelevering. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen alleen verwarming voor de woning (ruimteverwarming) en ruimteverwarming in combinatie met warm tapwater.
Het betreft hier de meest voorkomende temperaturen. Individuele uitzonderingen worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Alleen verwarming voor de woning

Gemiddeld genomen bedraagt de aanvoertemperatuur minimaal 30 °C en maximaal 90 °C.

Verwarming in combinatie met warm tapwater

Gemiddeld genomen bedraagt de aanvoertemperatuur minimaal 70 °C en maximaal 90 °C.

In het geval u van mening bent dat de aan u geleverde warmte en/of warm tapwater bij voortduring niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen kunt u hierover contact met ons opnemen. Voorwaarde is wel dat u ons schriftelijk een omschrijving met onderbouwing aanlevert en aangeeft op welke periode uw melding betrekking heeft. Voorwaarde is tevens dat op of omstreeks de datum van uw melding nog sprake dient te zijn van een levering die naar uw mening niet voldoet aan deze kwaliteitsnormen. Wij zullen uw melding vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Afhankelijk van nader onderzoek aan onze zijde en de uitkomsten daarvan, zal vervolgens worden vastgesteld en schriftelijk aan u worden bericht of en zo ja in welke mate, uw melding in aanmerking komt voor onze terugbetalingsregeling en tot terugbetaling van (een deel van) de reeds betaalde vergoeding, gerekend over de periode waarop uw melding betrekking heeft, zal worden overgegaan.

 

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image