Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: over warmte - techniek

Warmtetechnieken

Warmte van Ennatuurlijk is bijna altijd een vorm van duurzame energie. De gekozen techniek bepaalt hoe duurzaam het product is.

Ennatuurlijk staat voor duurzaam, groen en vernieuwing. De technieken die wij gebruiken bij warmtewinning zijn gebaseerd op hergebruik en respect voor natuurlijke bronnen.

Warmte uitkoppeling

Warmte uitkoppeling is warmte die vrijkomt bij een (productie)proces. Ennatuurlijk gebruikt deze warmte uitkoppeling voor de verwarming van woningen en bedrijfspanden. Lees meer over warmte uitkoppeling.

Warmte- en Koudeopslag (WKO)

Op een diepte van circa 80 meter bevinden zich watervoerende lagen. Deze watervoerende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het koelen met grondwater kan direct. Voor verwarming wordt een zogenaamde warmtepomp op de bron aangesloten. Lees meer over WKO.

Warmtekrachtkoppeling

Een warmtekrachtkoppeling produceert elektriciteit door de verbranding van fossiele brandstoffen en biogas. De warmte die bij dit proces vrijkomt, gebruikt Ennatuurlijk voor de verwarming van woningen, kantoren, ziekenhuizen en bedrijven. Lees meer over warmtekrachtkoppeling.

Biomassa

Snoei- en rest hout zijn vormen van biomassa. Door verbranding van deze producten wekt Ennatuurlijk warmte op in de bioketel. De biowarmte gebruikt Ennatuurlijk in haar warmtenetten om haar klanten te voorzien van warmte. Lees meer over biomassa.

Biogas

Biogas is een gas dat voortkomt uit de vergisting van onder andere fecaliën, rioolslib en/of slachtafval. Ennatuurlijk heeft partners die dit gas produceren en verstoken in WKK’s, waarbij groene stroom en groene warmte (biowarmte) wordt geproduceerd. De biowarmte gebruikt Ennatuurlijk in haar warmtenetten om haar klanten te voorzien van warmte. Lees meer over biogas.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image