Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: over warmte - het verwarmingssysteem

Hoe werkt het verwarmingssysteem?

Het verwarmingssysteem in uw woning bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Een warmte-unit met warmtemeter in de meterkast met eventueel een warm tapwaterapparaat;
  •  De binneninstallatie.

Via de warmte-unit komt er warmte in de binneninstallatie van uw woning. Zo wordt de ruimte verwarmd door radiatoren, convectoren of vloerverwarming. Het afgekoelde water gaat via de warmte-unit terug naar het wijkverwarmingssysteem. De warmte-unit heeft vaak een warm tapwaterapparaat. Daarin wordt ook het leidingwater verwarmd, zodat u warm tapwater heeft. De warmtemeter meet uw verbruik.

De warmte-unit

Vanuit het warmtenet komt het warme water uw woning binnen in de warmte-unit. De warmte-unit hangt in uw meterkast of berging en is een grijze of zwarte ‘doos’ met vier afsluiters en zes leidingen. Bij punt 3 ziet u een voorbeeld van een warmte-unit (zonder beschermkap). U kunt ook een ander type warmte-unit hebben, maar deze werkt hetzelfde.

De warmte-unit heeft drie functies:


1. Verwarming voor de woning leveren
De warmte-unit zorgt dat er warm cv-water naar uw binneninstallatie gaat. Ons water stroomt door uw verwarmingssysteem.

2. Warm tapwater leveren
In de warmte-unit zit een warmtewisselaar. Die verwarmt koud leidingwater van het waterleidingbedrijf, zodat u warm water heeft in uw keuken en badkamer. Het verwarmingssysteem in uw woning levert warm tapwater van ca. 6,8,10 of 12 liter per minuut. Dit hangt af van het type warmte-unit dat u heeft. Soms is de warmtewisselaar voor de verwarming van het tapwater niet in de warmte-unit opgenomen, maar zit deze er bovenop. Dan heet die warmtewisselaar een warm tapwaterapparaat.

3. Warmteverbruik registreren
De warmte-unit is voorzien van een warmtemeter. Die registreert het warmteverbruik in Gigajoules (GJ). De meter meet het verschil in temperatuur van het inkomende en uitgaande water en het aantal liters. De regelaars van de warmte-unit zijn ingesteld op de juiste waarden voor uw woning. Deze mogen alleen in opdracht van Ennatuurlijk worden aangepast. De warmte-unit is geplaatst op een standaard montagebeugel. De cijfers verwijzen naar de afsluiters en aansluitingen van de warmte-unit op de montagebeugel.

Figuur 1 Warmte Unit Zonder Beschermkap

1 Afsluiter:
Deze afsluiter met blauwe hendel zit op de leiding waardoor het water terug gaat naar het warmtedistributienet van Ennatuurlijk.

2 Afsluiter:
Deze afsluiter met rode hendel zit op de leiding waardoor het water wordt aangevoerd uit het warmtedistributienet van Ennatuurlijk.

3 Aansluiting:
Dit is de aansluiting van de leiding voor de aanvoer van koud leidingwater.

4 Aansluiting:
Dit is de aansluiting van de warm tapwaterleiding naar de tappunten in uw woning.

5 Afsluiter:
Deze afsluiter met rode hendel zit op de leiding waardoor warm cv-water naar uw binneninstallatie wordt gebracht.

6 Afsluiter:
Deze afsluiter met blauwe hendel zit op de leiding waardoor het afgekoelde cv-water van uw binneninstallatie terug naar ons systeem gevoerd wordt om opnieuw opgewarmd te worden.

De binneninstallatie

In uw woning bevindt zich de binneninstallatie (radiatoren, vloerverwarming). Deze is eigendom van de woningeigenaar (bij huurwoningen is dit de verhuurder). De warmte-unit, danwel onderdelen van de warmte-unit, is/zijn in de meeste gevallen eigendom van Ennatuurlijk. Daar waar dat niet het geval is, behoren deze installatie-onderdelen tot de binneninstallatie.

Hieronder ziet u een afbeelding van de warmte-unit. Onder de warmte-unit zitten de afsluitbeugels. De installatie na deze afsluitbeugels hoort bij de binneninstallatie, en is dus van u. De leidingen en de afsluiters 1 en 2 zijn eigendom van Ennatuurlijk. Onder de rode stippellijn begint uw eigendom. Ook de aansluitingen 3 en 4 en de afsluiters 5 en 6 zijn uw eigendom en vallen onder uw verantwoordelijkheid.

Figuur 2 Eigendomsgrens 

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image