Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: over warmte - de afsluiters

Waarvoor gebruikt u de afsluiters?

Afsluiters 1 en 2

Hiermee kunt u de aanvoer en de retour van de warmte onderbreken. Dit kan nodig zijn bij werkzaamheden aan de binneninstallatie of bijvoorbeeld een storing of lekkage.

Hier kunt afsluiter 1 en 2 zien.

Let op: u mag deze afsluiters alleen dicht doen in seizoenen waarin geen vorst te verwachten is. Anders kunnen de warmte unit en uw binnen installatie bevriezen.

Afsluiters 5 en 6

Hiermee kunt u de binneninstallatie afsluiten van de warmte-afleverset. U krijgt dan nog wel warm water uit de kraan. Deze afsluiters worden gebruikt als er aan uw binneninstallatie gewerkt wordt. Let u er wel op dat er geen lekkage is als u deze afsluiters weer opent.
De afsluiters 5 en 6 kunt u ook (beide) afsluiten als u de woning voor een lange tijd niet gebruikt (zomervakantie). Door beide afsluiters dicht te zetten wordt uw binneninstallatie afgesloten van ons systeem en zal een eventuele lekkage in uw binneninstallatie niet tot grote wateroverlast leiden. Er kan dan ook geen ongewild verbruik optreden als u niet thuis bent.

Let op: u mag de afsluiters 5 en 6 alleen voor langere tijd dicht doen in seizoenen waarin geen vorst te verwachten is. Anders kunnen de warmte-afleverset en uw binneninstallatie bevriezen.

Hier kunt u afsluiter 5 en 6 zien.

Belangrijk voor u om te weten

• De warmte-unit is eigendom van Ennatuurlijk;
• De monteur moet goed bij de warmte-unit kunnen voor servicewerkzaamheden;
• Laat alleen medewerkers van het onderhoudsbedrijf van Ennatuurlijk servicewerkzaamheden uitvoeren aan de warmte-unit;
• Zet geen onderdelen op of tegen de warmte-unit. Maak geen opbergplanken in de meterkast en berg er geen spullen op. Dan kan de warmte-unit niet goed ventileren;
• De warmtemeter meet het verbruik, ook als de verwarmingsinstallatie (bijvoorbeeld in de zomer) buiten gebruik is. Als u afsluiter 1 of 2 dichtzet, dan wordt het gebruik niet gemeten;
• Heeft u vragen, neem dan contact op met Ennatuurlijk.

 

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image